• 002.JPG
  • 004.JPG
  • 005_U.jpg
  • 011.JPG
  • 016.JPG
  • 017-U.jpg
  • 018.JPG
  • 019.JPG
  • KIF_0769.JPG
  • Obrazek1.jpg

Vybudování stálé muzejní instituce a expozice je zásluhou a vyvrcholením činnosti Vlastivědného aktivu. Kulturně společenského spolku obce Deštné v Orlických horách založeného a vedeného doc. PhDr. Václavem Šplíchalem již od roku 1975.

Tento spolek sdružující milovníky Orlických hor se již od svého založení věnoval převážně badatelské a osvětové činnosti v oblasti historie a etnografie v oblasti Orlických hor a také jejich přírody a geologie.

Výsledky práce aktivu byly prezentovány na krátkodobých tematických výstavách a formou tzv. vlastivědných tribun. Vlastivědný aktiv se navíc angažoval i v oblasti amatérské fotografie pořádáním soutěže a přehlídky amatérských diapozitivů DIAF. Roku 1990 byl pořádán, tehdy ještě péčí Vlastivědného aktivu i první ročník dodnes se každoročně opakujícího sklářského sympozia Tavení skla dřevem. Druhý a další ročníky sympozia byly a jsou pořádány již Muzeem Deštné.

První stálá expozice byla otevřena veřejnosti v části obce Jedlová 1.1.1991 a představovala různá řemesla provozována zdejšími starousedlíky. Byla zde umístěna také výstava preparovaných živočichů a expozice věnovaná zimním sportům. Budova prvního muzea byla ovšem roku 1993 v restituci vrácena původním majitelům a muzeum tak muselo být přemístěno do budovy bývalé mateřské školy v centru Deštného naproti kostelu sv. Máří Magdaleny, kde sídlí dodnes.

Expozice sem byly přeneseny a zaměřují se na prezentaci života obyvatel hor od poloviny 19. století. Zřizovatelem muzea je Obec Deštné v Orlických horách.

www.facebook.com/MuzeumDestne